Informace o táborech

Informace o táborech

POBYTOVÉ TÁBORY

VIZE LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ je shodná s vizí celé organizace, tedy:

DOPROVÁZÍME MLADÉ NA CESTĚ K DOSPĚLOSTI

  • A to prostřednictvím příběhu, do kterého vstoupíme skrze celotáborovou hru.
  • Prostřednictvím navazování vztahů s vrstevníky, bez signálu mobilních operátorů.
  • Prostřednictvím manuální práce a pomoci při zajištění tábora bez elektřiny, při vaření na kamnech, s vodou, kterou musíme dovést pár set metrů z blízké obce.
  • Prostřednictvím pobytu v přírodě, kde se děti učí se snášet horko i chlad a déšť.
  • Díky kvalitnímu programu, který rozvíjí dovednosti spolupráce, respektu a sounáležitosti, vycházíme z principů zážitkové pedagogiky a preventivního systému Dona Boska.
  • Díky podpoře obce Zlámanec (okres Uherské Hradiště), která nám umožňuje pronájem louky na letní období. Účastníci pomůžou v obci tam, kde je potřeba.

     

      

KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT?

Tábory nabízíme v první řadě dětem, mládeži a rodinám z farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů, účastníkům našich kroužků a klientům nízkoprahového zařízení, kteří jsou s námi v celoročním kontaktu. Jsme však otevřeni každému účastníkovi, který zvládne pobyt na táboře v přírodě a vyhovuje mu pedagogický styl zážitkové pedagogiky a preventivního systému Dona Boska.

ANIMÁTOŘI

Cílovou skupinou jsou pro nás také ANIMÁTOŘI, kteří působí na táboře jako dobrovolníci, tvoří program a získávají tak zkušenosti s prací s dětmi. Jsou to mladí lidé (SŠ a VŠ studenti), kteří chtějí smysluplně trávit prázdniny na letním táboře. Podílejí se na přípravě programu, vedou hry, pomáhají s přípravou dřeva a dalšími činnostmi. Díky svému věku jsou blíže k účastníkům, a jsou tak propojením mezi hlavním vedoucím a účastníky. Animátorům se věnujeme i během roku, procházejí školeními – pedagogickým, psychologickým a BOZP.

TÁBOŘIŠTĚ

Tábořiště se nachází u obce Zlámanec v okrese Uherské Hradiště, cca 20 km od Zlína. Účastníci nocují ve spacácích v historických stanech po čtyřech až pěti osobách. Tábořiště čítá jeden stan pro kuchyň, přístřešek pro jídelnu, rytířský stan, skladový stan, několik obytných stanů, latrínu a odpočinkovou zónu. Pro zajištění tábora je potřeba připravovat dřevo do kamen a vozit pitnou vodu z obce.

SALESIÁNI NA TÁBOŘE

Na táboře bývá zpravidla přítomen salesián, který je součástí týmu animátorů, nebo pravidelně do tábora dojíždí.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Příměstské tábory se konají ve Zlíně v prostorách Salesiánského klubu mládeže na Jižních Svazích, Okružní 5430. Máme k dispozici sál B, klubovny a hřiště. Součástí příměstských táborů může být i výlet do okolí. Jsou určeny pro děti a mladé, kteří tráví prázdniny ve Zlíně a chtějí je prožít s partou vrstevníků. Nabízíme příměšťáky - výtvarný, fotbalový i se zážitkovou táborovou hrou pro mladší děti. Nabídku příměstských táborů najdete ZDE.

      

PŘIHLÁŠKA NA TÁBORY

PLATBA

Platbu za tábor proveďte nejpozději do 30. dubna 2024 převodem na účet SKM Zlín: 150814608/0300.

Stornopoplatky:

  • při odhlášení 10 – 29 dní před zahájením tábora je vratka ve výši max. 50 % úplaty,
  • při odhlášení méně než 10 dní před zahájením aktivity je vratka ve výši max. 25 % úplaty,
  • při odhlášení v den odjezdu nebo v průběhu akce je storno poplatek ve výši uhrazené úplaty.

Vrácení úplaty je možné pouze na žádost klienta, nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy nastaly okolnosti rozhodné pro její přiznání. Kontaktuje administrátora táborů (viz kontakt).

KONTAKT

Administrátor táborů (přihlášky, informace o táborech): Alena Nevyjelová, [email protected], 603 910 937

Technické zajištění tábora: Marek Mechl, 774 365 219

Potvrzení pro zaměstnavatele a zdravotní pojišťovnu vydá: Helena Křižanová, [email protected], 774 259 332

 

Program je podporován: