Dobrovolníci

Dobrovolníci

Neodkládej na zítřek dobro, které můžeš udělat dnes. Možná už zítra nebudeš mít čas. Don Bosco

Jsme vděčni za každou pomocnou ruku na společném díle. Dobrovolníky doprovázíme při činnosti a spolu se zaměstnanci vytváříme pro jejich práci profesionální zázemí.

Jsme zapojeni do akreditovaného dobrovolnického programu Ministerstva vnitra ČR, jako vysílající a přijímající dobrovolnická organizace. S každým dobrovolníkem uzavíráme smlouvu a zajišťujeme mu pojištění.

Koordinátor dobrovolníků: Pavla Oklešťková, 777 259 332

 •  
     Kde dobrovolníci pomáhají
  • Klub dětí a mládeže NZDM
  • Klub pro rodiče s dětmi do 6 let
  • Boscopátky
  • Letní tábory
  • Zájmové kroužky
  • Bar či recepce
  • Farnost
  • Jednorázové akce
 •  
     Co dobrovolníkům nabízíme
  • Úvodní školení
  • Páteční večery pro animátory
  • Salesiánská škola animátorů
  • Duchovní obnovy
  • Vánoční setkání
  • Závěrečné hodnocení a plánování nového školního roku
 •  
     Jak dobrovolníky vzděláváme

  Kromě základního proškolení na začátku školního roku, nabízíme dobrovolníkům také možnost se rozvíjet v dalších znalostech a dovednostech, především v oblasti pedagogiky, psychologie, základy první pomoci. Pro mladé dobrovolníky máme připraveny páteční společenství. Na víkendových setkáních se dobrovolníci mohou prohloubit mimo jiné v duchovním životě, ve znalosti Božího slova.

  V salesiánském prostředí častěji říkáme dobrovolníkům animátoři.

 •  
     Salesiánská škola animátorů

  Jedná se o dvouletý kurz, který realizují Salesiánské kluby mládeže, z. s. a naši mladí animátoři mají možnost se tohoto kurzu účastnit. Kurz tvoří 4 víkendy ročně (4 x 2 roky) a probíhá na různých místech v ČR, většinou v salesiánských střediscích. Každý rok na podzim se otvírá nový běh, a to střídavě v Čechách a na Moravě. Cílovou skupinu tvoří středoškoláci, tzn. věkem od 15 do 19 let se zájmem sloužit v salesiánském středisku jako animátoři. Předpokládáme alespoň pasivní zkušenost s prací s dětmi.

 •  
     Chci se stát dobrovolníkem