BOSCO Klub dětí a mládeže - NZDM

BOSCO Klub dětí a mládeže - NZDM

Kdo jsme

Klub dětí a mládeže NZDM je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jedná se o službu sociální prevence podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je poskytována bezplatně. Klub dětí a mládeže vychází z poslání Salesiánského klubu mládeže, z. s. Zlín: 

DOPROVÁZÍME MLADÉ NA CESTĚ K DOSPĚLOSTI

 

642a4565-1      642a4678-1

642a4778-1      642a4817-1   

 

Otvírací doba

pro děti (do 14 let)                            pro mládež (nad 14 let)     

úterý: 14:30 – 18:00                           úterý: 14:30 – 18:00

středa: 14:30 – 18:00                         středa: 14:30 – 20:00

čtvrtek: 14:30 – 18:00                       čtvrtek: 14:30 – 20:00 

pátek: 14:30 – 18:00                          pátek: 14:30 – 18:00 

Vstup je volný, zdarma.

 

Kde nás najdete

Najdete nás na adrese Okružní 5430, 760 05 Zlín. Prostory BOSCO Klubu dětí a mládeže – NZDM mají svůj vlastní samostatný vchod C ze strany od hřiště.

       

Služba je dostupná městskou hromadnou dopravou.
Nachází se v blízkosti zastávky trolejbusů „Slunečná“.

Pro koho jsme

Děti a mládež ve věku od 11 do 26 let ze Zlína a blízkého okolí.

Co nabízíme

V klubu můžeš trávit svůj volný čas, potkávat se s vrstevníky, kamarády. Mimo jiné tu můžeš najít pomoc při řešení obtíží, které tě můžou v životě potkat. K trávení volného času nabízíme hřiště, Xbox, simulátor Dirt Rally 2.0 a další volnočasové aktivity.

Ke každému přistupujeme individuálně a vytváříme bezpečný prostor k osobnímu rozvoji. Najdeš tu pracovníky na pokec, odbornou pomoc, pomoc s přípravou do školy.

Zásady poskytované služby

 • Respektování práv klientů
 • Individuální a rovný přístup
 • Rozum a laskavost
 • Princip nízkoprahovosti

Poslání

Chceme aktivně posilovat:

 • schopnost mladých lidí porozumět sami sobě a situaci, ve které žijí;
 • dovednost/schopnost uplatnit se ve společnosti a navázat zdravý mezilidský vztah (tj. komunikační schopnosti, schopnost prezentace, sebeprezentace, zásady slušného chování).

Cíle služby

 • Posílit sociální kompetence mladých lidí, napomáhat rozvoji jejich osobnosti, navázat pozitivní vrstevnické vztahy.
 • Pomoct mladým lidem snižovat sociální (sociální vyloučení, nestabilní rodina, dospívání, diskriminace, ekonomická situace) a zdravotní rizika (kouření, stres, hygienické návyky, nezdravý životní styl), která souvisejí se způsobem jejich života nebo jim předcházet. 
 • Umožnit mladým lidem porozumět obtížně prožívané situaci, ve které se nacházejí a nabízet pomoc s jejich řešením.
 • Poskytnout ambulantní pomoc mladým lidem v krizové situaci.

Kontakty

Mgr. Eva Soldánová, vedoucí NZDM

e-mail: [email protected]

telefon: 774 457 332

 

Finanční zdroje

 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje.
 • Neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.
 • Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje.