Boscopátky

Boscopátky

Přijď se za námi pobavit s přáteli. Zveme všechny mladé lidi od 14 let. Pokud máš 13 let a v tomto školním roce ti bude 14, tak přijď taky. Každý měsíc připravujeme speciální program, vždy na nějaké zajímavé téma: hry, kvízy, soutěže, sport… Také je tu prostor jen tak pobýt a popovídat s přáteli.

Vstupné je zcela zdarma. Můžeš si koupit nějaké občerstvení na baru.

642a4890-1     642a4956-1

642a7617-1     642a7852-1

Kdy probíhají Boscopátky?

Zpravidla poslední pátek v měsíci. Začínáme vždy v 19 hodin a končíme v 23 hodin.

Kde nás najdeš?

Najdeš nás v klubu SKM Zlín, vchod C zezadu od hřiště. Koukni na nás na mapě. Adresa je Okružní 5430, Zlín – Jižní Svahy.

Kontakt

Cíle:

  1. Poskytujeme dětem a mládeži bezpečný prostor pro zábavu.
  2. Nabízíme způsob, jak se bavit i bez užití návykových látek.
  3. Podporujeme vrstevnické vztahy a rozvíjíme komunikační kompetence mezi účastníky.

Pravidla

  • Na Boscopátku se neprodávají alkoholické nápoje, ani jiné omamné látky a nikdo nebude vpuštěn pod jejich vlivem.
  • Boscopátek je určen pro mladé lidi od 14 let. (Za 14-ti letého považujeme i toho, kdo dosáhne v daném školním roce 14 let).
  • Všichni dobrovolníci na Boscopátku zde pracují zadarmo.
  • Vstupné je zdarma.

Jak jsme začínali…

Projekt Boscopátků navazuje na Nealkodiscoshow, což byla aktivita SKM Zlín, která byla určena mladým lidem, především ve věku 14–17 let. Šlo o formu zábavy, která je mladým blízká, navíc v bezpečném prostředí, bez alkoholu a drog.

Historicky první Nealkodiscoshow se konala 30. 8. 1997 v sále kulturního domu Lesanka ve Zlíně. V té době jsme diskotéky pořádali jednou za měsíc, a to v sobotu. Postupem času se přesunuly na časově výhodnější pátek a vzrůstající poptávka si vyžádala zdvojnásobení jejich počtu. Dále tedy pořádáme diskotéky jednou za čtrnáct dní vždy v pátek.

V roce 2003 jsme se přesunuli do nových prostor Střediska mládeže na Jižní Svahy, kde jsme působili do roku 2014. Nové prostory s novým vybavením (profesionální zvuková i světelná aparatura, vybavení sálu) nám pomohly posunout nealkodiscoshow zase o kus dál.

Od roku 2015 přešly nealkodiskotéky do zcela nového kabátu. Nahradil je projekt Nealkopátky. Změna spočívá v tom, že diskotéku, jako hlavní formu zábavy, jsme nahradili atraktivním programem (řízeným i zcela volnou zábavou), zaměřeným na preventivní témata. V roce 2022 se název změnil na Boscopátky. Boscopátky probíhají 1x za měsíc během školního roku.

 

Program je podporován: